Mar 8, 2009

TAFSIR AL-MUNIR


Bismillahir rahmanir rahim.

Alhamdulillah syukur kepada Yang Maha Esa, selawat dan salam Junjungan tercinta Nabi Muhammad sollallahu 'alaihi wasallam. Amma ba'du;

Dalam kesempatan ini, ingin pengendali berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaily.

Prof. Dr. wahbah Mustafa al-Zuhaily merupakan ulama akademis dan tokoh ilmuwan Islam terkemuka. Beliau berasal dari Damsyik, Syiria dan telah banyak menulis kitab dalam bidang Fiqh yang menjadi rujukan kepada umat Islam .

Kitab tafsir ini mengandungi 16 jilid kesemuanya yang membahaskan 30 Juzu' tafsiran ayat-ayat al-Quran al-Karim. Bermula dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nas. Dalam tafsir ini, Dr. Wahbah al-Zuhaily menerangkan bahawa tujuan penulisan Tafsir al-Munir ini adalah menyarankan kepada umat Islam supaya berpegang teguh dengan al-Quran secara ilmiah.

Alhamdulillah, kitab ini telah diterjemahkan hasil dari gandingan tenaga Persatuan Ulama Malaysia dan Intel Multimedia and Publication (iMAP).

Begitulah sedikit sebanyak tentang kitab Tafsir al-Munir yang dapat dikongsikan bersama. InsyaAllah, sama-sama menjulang ilmu berteraskan wahyu Ilahi.

Wallahu a'lam.

No comments:

Pengasas

Md Rozaidi Bin Abd Rahman =>
KPLI (Pend. Islam & Bahasa Arab), B.A. (Peng. al-Qur'an & as-Sunnah) (IIUM), M.A. (Peng. al-Qur'an & as-Sunnah) (IIUM).
Jika diizinkan Allah s.w.t., akan berusaha menyambung ke peringkat Ph.D.
insyaallah... Ameeen...